Ultimate magazine theme for WordPress.

دانلود آهنگ سیاوش قمیشی عادت

دانلود آهنگ سیاوش قمیشی عادت

دانلود آهنگ سیاوش قمیشی عادت با کیفیت های فوق العاده عالی و خوب 320 و 128 ، متن موزیک و پخش آنلاین این آهنگ شنیدنی و جذاب در موزیک تو

Download New Music Siavash Ghomeyshi | Adat

پست پیشنهادی ویژه : گلچین بهترین آهنگهای سیاوش قمیشی

دانلود آهنگ سیاوش قمیشی عادت

متن آهنگ سیاوش قمیشی عادت

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻜﻨﻢ
‫ﻳﺎ از ﺗﻮ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺧـﻮدم ﻳﻪ  ﻟـﺤﻈﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻜﻨﻢ
‫ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﻋﺎدت ﺑﻜﻨﻢ
‫ﺑـﮕﻢ ﻓـﻘـﻂ ﻣﺎل  ﻣـﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟـﺴﺎرت ﺑﻜﻨﻢ
‫اﻧﻘﺪر ﻇﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﻫﺮزه ﻣﻴﺸﻜﻨﻲ
‫اﻣـﺎ ﺗـﻮ ﺧـﻠـﻮت  ﺧﻮدم ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺎل ﻣﻨﻲ

‫ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﻋﺎدت ﺑﻜﻨﻢ
‫ﺑـﮕﻢ ﻓـﻘـﻂ ﻣﺎل ﻣـﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟـﺴﺎرت ﺑﻜﻨﻢ
‫ﺗﺮﺳﻢ اﻳـﻨﻪ ﻛﻪ رو ﺗﻨﺖ ﺟﺎی ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻤﻮﻧﻪ
‫ﻳـﺎ روی ﺗـﻴﺸﻪ ﭼـﺸﺎت  ﻏـﺒﺎر آﻫﻢ ﺑﻤﻮﻧﻪ
‫ﺗﻮ ﭘﺎک و ﺳﺎده ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﻴﺸﻜﻨﻲ
‫ﺷـﻜـﻞ ﻫـﻤـﻪ آرزوﻫـﺎم، ﺗـﺠـﺴـﻢ ﺧـﻮاب ﻣـﻨﻲ
‫ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ  ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
‫ﭘـﻴﺶ ﺗـﻮ آﻳـﻨﻪی ﭼـﺸﺎم ﺣﻘﻴﺮه ﻻﻳﻖ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
‫ﺣﻘﻴﺮه ﻻﻳﻖ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ

‫ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﻋﺎدت ﺑﻜﻨﻢ
‫ﺑـﮕﻢ ﻓـﻘـﻂ ﻣﺎل ﻣـﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟـﺴﺎرت ﺑﻜﻨﻢ
‫ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻜﻨﻢ
‫ﻳﺎ از ﺗﻮ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺧـﻮدم ﻳﻪ ﻟـﺤﻈﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻜﻨﻢ
‫ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﻋﺎدت ﺑﻜﻨﻢ
‫ﺑـﮕﻢ ﻓـﻘـﻂ ﻣﺎل ﻣـﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟـﺴﺎرت ﺑﻜﻨﻢ
‫ﺗﺮﺳﻢ اﻳـﻨﻪ ﻛﻪ رو ﺗﻨﺖ ﺟﺎی ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻤﻮﻧﻪ
‫ﻳـﺎ روی ﺗـﻴﺸﻪ ﭼـﺸﺎت ﻏـﺒﺎر آﻫﻢ ﺑﻤﻮﻧﻪ

‫ﺗﻮ ﭘﺎک و ﺳﺎده ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﻴﺸﻜﻨﻲ
‫ﺷـﻜـﻞ ﻫـﻤـﻪ آرزوﻫـﺎم ، ﺗـﺠـﺴـﻢ ﺧـﻮاب ﻣـﻨﻲ
‫ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
‫ﭘـﻴﺶ ﺗـﻮ آﻳـﻨﻪی ﭼـﺸﺎم ﺣﻘﻴﺮه ﻻﻳﻖ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
‫ﺣﻘﻴﺮه  ﻻﻳﻖ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ

سیاوش قمیشی عادت

پخش آنلاین این موزیک


دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320

دانلود آهنگ با کیفیت عالی 128 


دانلود آهنگ های مشابه