Ultimate magazine theme for WordPress.

دانلود آهنگ سیاوش قمیشی پرسه

دانلود آهنگ سیاوش قمیشی به نام پرسه

آهنگ زیبای “پرسه” با صدای سیاوش قمیشی از آلبوم بی سرزمین تر از باد با کیفیت عالی 320، متن آهنگ و پخش آنلاین موزیک

Download New Music Siavash Ghomeyshi | Parseh

سیاوش قمیشی پرسه

متن آهنگ پرسه سیاوش قمیشی

   ﺑﺎروﻧﻮ دوﺳﺖ دارم ﻫﻨﻮز
‫ﭼﻮن ﺗـﻮ رو ﻳـﺎدم ﻣﻴـﺎره
‫ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﻨﻲ
‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرون ﻣﻴﺒﺎره
‫ﺑﺎروﻧﻮ دوﺳﺖ دارم ﻫﻨﻮز
‫ﺑـﺪون ﭼـﺘـﺮ و ﺳـﺮﭘـﻨﺎه
‫وﻗـﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺮﻓﺎی دﻟﻢ
‫ﺟـﺎ ﻣﻴـﮕﻴـﺮن ﺗﻮی ﻳﻪ آه
‫ﺷـﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮﻧﻪ ﻣﻴـﺮﻓﺘﻴﻢ
‫ﻣﻦ و ﺗﻮ، ﺗﻮ ﺟﺸﻦ ﺑﺎرون
‫ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺧﻴﺴﻪ
‫ﭼﺸﻤﺎی ﻣﻦ و ﺧـﻴﺎﺑﻮن
‫ﺷـﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮﻧﻪ ﻣﻴـﺮﻓﺘﻴﻢ
‫ﻣﻦ و ﺗﻮ، ﺗﻮ ﺟﺸﻦ ﺑﺎرون
‫ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺧﻴﺴﻪ
‫ﭼﺸﻤﺎی ﻣﻦ و ﺧـﻴﺎﺑﻮن
‫ﺑﺎروﻧﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻲ ﻳﻪ روز
‫ﺗﻮ ﺧﻠﻮت ﭘﻴﺎده رو
‫ﭘﺮﺳﻪی ﭘﺎﻳـﻴﺰی ﻣﺎ
‫ﻣﺮداد داغ دﺳﺖ ﺗﻮ

تکست آهنگ پرسه سیاوش قمیشی
‫ﺑﺎروﻧﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻲ ﻳﻪ روز
‫ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﻪی ﻣﻦ
‫ﺑـﻴﺎ دوﺑـﺎره ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎم
‫ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﺰن
‫ﺷـﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮﻧﻪ ﻣﻴـﺮﻓﺘﻴﻢ
‫ﻣﻦ و ﺗﻮ، ﺗﻮ ﺟﺸﻦ ﺑﺎرون
‫ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺧﻴﺴﻪ
‫ﭼﺸﻤﺎی ﻣﻦ و ﺧـﻴﺎﺑﻮن
‫ﺷـﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮﻧﻪ ﻣﻴـﺮﻓﺘﻴﻢ
‫ﻣﻦ و ﺗﻮ، ﺗﻮ ﺟﺸﻦ ﺑﺎرون
‫ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺧﻴﺴﻪ
‫ﭼﺸﻤﺎی ﻣﻦ و ﺧـﻴﺎﺑﻮن

سیاوش قمیشی پرسه

پخش آنلاین این موزیک


دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320


دانلود آهنگ های مشابه